Prodej nemovitosti: je nejvyšší cena opravdu nejlepší?

26.01.2022

Nejen na internetu se setkávám s reklamou podobného znění: "Prodáme vaši nemovitost za nejvyšší cenu." Je ale nejvyšší cena opravdu jediný a hlavní cíl při prodeji nemovitosti? Je to skutečně správná cena pro danou nemovitost, prodávajícího i kupujícího a jejich konkrétní potřeby? A jaká cena je vlastně nejvyšší?

 V dnešním článku bych rád ukázal, proč nepovažuji nejvyšší cenu za hlavní cíl v mé práci realitního makléře. V každé situaci se snažím, aby prodejní cena byla co nejlepší, a to ne vždy znamená za každou cenu dosáhnout nejvyšší možné prodejní ceny.

Životní situace a rozdílné zájmy stran

Každá nemovitost má svá specifika. Nechci se rozepisovat o všech faktorech, které mají na stanovení ceny nemovitosti vliv. Toto téma rád zpracuji v samostatném článku. Vliv na nastavení prodejní ceny mají také rozdílné zájmy a priority všech stran realitní transakce.

Zájmy prodávajících

Mohlo by se zdát, že jediným zájmem každého prodávajícího je získat co nejvyšší cenu. Obecně vzato ano. Nicméně vždy se zajímám o životní situaci prodávajících a také všechny okolnosti, které k prodeji konkrétní nemovitosti prodávajícího vedou. Rozhodující je například to, jak rychle potřebují nemovitost prodat. Pokud prostředky z nemovitosti použijí za konkrétním dalším účelem, může být rychlost prodeje rozhodující. Představte si například situaci, kdy volné prostředky potřebujete třeba na úhradu dluhů nebo naopak pro investici do podnikání.

Rychlost prodeje a náklady na nemovitost

Existují situace, kdy rychlost prodeje nemovitosti ovlivňuje další náklady spojené s prodávanou nemovitostí. Jinak řečeno, kdy zdlouhavý prodej může vést k vyšším dodatečným nákladům a vlastně tak fakticky výslednou utrženou cenu snížit.

Například když prodávající v předmětné nemovitosti nebydlí. Každá nemovitost má svoje nezbytné provozní náklady. Ať už jsou to poplatky a povinné platby nebo potřeba vytápění a běžné údržby. Nezapomínejte ani na náklady spojené s dojezdem k takové nemovitosti nebo jejím zabezpečením. Pokud prodáváte nemovitost zděděnou po babičce, která se nachází na druhé straně republiky, cestování za její údržbou se opravdu prodraží. A každá nemovitost, která není trvalé užívána, stárne rychleji.

Pokud jako prodávající potřebujete prostředky z prodeje na úhradu dluhů, pak každý den znamená rostoucí úroky. O to více v případě, že jste se dostali do tíživé situace a některé z dluhů jsou už po splatnosti. I v takovém případě je rychlost prodeje a dobře stanovená prodejní cena zásadní.

A do třetice si zkuste představit, že prostředky z prodeje chcete použít jako důležitou investici v podnikání nebo pro další následnou koupi (čehokoliv, mnohdy jiné nemovitosti). S tím se setkávám v praxi často a přílišné otálení znamená takovou investici doslova "prošvihnout". Čas a dobře stanovená prodejní cena jsou v takovém případě důležité.

Životní situace kupujících

Také kupující vede ke koupi mnoho různých motivů a nacházejí se v různých životních situacích. A ty mohou mít vliv na úspěch prodeje. Kupující nemusí získat potřebné prostředky na financování a od prodeje odstoupit. Jako prodávající tak ztratíte další kupující, kteří měli o nemovitost zájem a můžete začínat úplně znovu celý proces prodeje.

V případě více zájemců je dobrým nástrojem výběru kupujícího aukce. Ne vždy musí být vybrána nejvyšší nabídka a zájemci mohou navrhovat i další podmínky prodeje. Pro prodávajícího může být například výhodná možnost v prodávané nemovitosti nějakou dobu bydlet nebo dokonce možnost dožití třeba pro blízkého člena rodiny. Zkrátka opět záleží na posouzení více skutečností.

Zájmy třetích stran 

Vedle prodávajících a kupujících mohou do prodeje, potažmo koupě, vstupovat nebo ho alespoň ovlivňovat další subjekty. Věřitelé, banky, pojišťovny, dědici nebo členové rodiny, kteří mají být z prodeje vyplaceni či částečně uspokojeni. A také realitní makléř.

Volba zkušeného realitního odborníka, který se nežene jen za vysokou provizí nebo rychlým prodejem za každou cenu, je klíčová. Své výhody pro získání nejlepší prodejní ceny má exklusivní prodej nemovitosti. Realitní makléř nebo kancelář v případě exklusivní smlouvy mohou do prodeje vaší nemovitosti investovat maximum času, energie, prostředků i svých zkušeností. Více o výhodách exklusivní smlouvy si můžete přečíst v článku "Exklusivní smlouva při prodeji nemovitosti: výhody i nevýhody" na mém blogu.