Exkluzivní smlouva s RK

04.01.2022

Exkluzivní smlouva při prodeji nemovitosti: výhody i nevýhody

Stojíte před otázkou, jak nejlépe prodat vaši nemovitost? Jedna univerzální rada neexistuje.

Každá situace, nemovitost i okolnosti jsou jedinečné. Rozhoduje rychlost, cena, typ nemovitosti, situace na trhu a mnoho dalších faktorů. Můžete se rozhodnout prodat nemovitost na vlastní pěst nebo částečně či zcela svěřit prodej jedné nebo více realitním kancelářím. V dnešním článku se zaměřuji na výhody i možná úskalí prodeje nemovitosti s výhradním (exkluzivním) zastoupením jediné kanceláře či makléře.

Co znamená "exkluzivní smlouva"

Exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu (také bývá nazývána výhradní) uzavírá prodávající s vybranou realitní kanceláří nebo makléřem a zjednodušeně znamená, že jako prodávající budete při prodeji (nebo pronájmu) spolupracovat jen s touto vybranou kanceláří či makléřem. A to po celou dobu, na kterou je smlouva uzavřena. Můžete ji uzavřít na dobu určitou, pak může být ze zákona její platnost maximálně 6 měsíců.

Proč uvažovat o uzavření exkluzivní smlouvy

Exkluzivní smlouva vám dá jistotu, že vybraný makléř nebo kancelář udělá pro prodej nemovitosti za nejvyšší cenu maximum. Díky jasně vymezeným povinnostem vnáší do celého obchodu transparentnost a jasná pravidla hry. Při prodeji nemovitosti přes více realitních makléřů nebo kanceláří totiž každý z nich může postupovat jinak a dle svých pravidel. To může způsobit zcela nepřehlednou situaci, kdy souběžně probíhá jednání s více zájemci s různou cenou i podmínkami. Navíc mezi sebou jednotlivé kanceláře a makléři vlastně soupeří. To může vést ke snaze prodat nemovitost co nejrychleji a získat odměnu. Prodejní cena pak nemusí být nejvýhodnější. A tím, že případný prodej není pro kancelář nebo makléře vůbec jistý, nemohou si obvykle dovolit ani tolik investovat do marketingu a dalších nástrojů, které pomáhají úspěšnému prodeji za co nejlepší cenu.

Výhody exkluzivní smlouvy

- Prodej 100 % pod kontrolou. Svěřit prodej jednomu makléři znamená, že si jako prodávající společně s makléřem předem nastavíte podmínky prodeje a ty můžete zahrnout do smlouvy. Mezi prodávajícím a kanceláří vzniká vztah důvěry založený na vzájemném dialogu a informování o všech krocích s ohledem k vaší konkrétní životní situaci a typu nemovitosti.

- Transparentnost a důvěryhodnost. V případě zapojení více realitních kanceláří nemají ani kupující jistotu, zda náhodou jiná realitní kancelář nejedná s jiným zájemcem. Mohou začít vyřizovat úvěr, a přitom neví, zda nemovitost získají. Exkluzivní smlouva celkově zvyšuje důvěryhodnost prodeje pro kupující.

- Maximální marketing. Vybraný makléř nebo kancelář mají s exkluzivní smlouvou jistotu, že se jim vyplatí investovat do prodeje nemovitosti čas, energii i peníze. A to by se mělo projevit na zvolených marketingových nástrojích, celkové péči o proces prodeje i výsledku. Dobrý makléř obvykle spolupracuje na prodeji s dalšími odborníky: právníci, stavební odborníci, marketingoví specialisté a řada dalších. Investovat do prodeje v případě více zapojených makléřů se mu nemusí vyplatit a nebude ani tolik motivován k maximálnímu výkonu.

- Vyšší prodejní cena. Realitní kancelář nebo makléř mohou díky exkluzivní smlouvě lépe hájit zájmy prodávajících. Nemůže se stát, že někdo jiný nabídne slevu a nižší cenu nebo zkrátka jen jiné podmínky. V případě více zájemců může exkluzivní makléř uspořádat aukci, která je dobrým nástrojem pro získání nejlepší nabídky od všech zájemců.

Nevýhody exkluzivní smlouvy

Při úvahách o uzavření exkluzivní smlouvy je zásadní výběr kvalitní realitní kanceláře nebo makléře a dobře připravená smlouva, ve které všemu rozumíte a máte možnost se k ní vyjádřit. Taková smlouva je totiž závazkem pro obě strany. Obsahuje povinnosti pro realitní kancelář, ale i pro prodávajícího. Například pokud byste chtěli od smlouvy odstoupit, můžete zaplatit smluvní pokutu. Je vždy důležité, abyste si jako prodávající pečlivě vybrali partnera pro prodej vaší nemovitosti.

Jako prodávající byste měli už od prvních setkání cítit jistotu a důvěru. V případě zkušeného realitního partnera získáte díky exkluzivní smlouvě nejlepší servis. Makléř zařídí vše spojené s prodejem nemovitosti, celý obchod proběhne rychleji a nemovitost se prodá za nejlepší možnou tržní cenu. I přes pečlivý výběr doporučuji uzavřít smlouvu s realitní kanceláří nebo makléřem na dobu určitou. Můžete ji přeci kdykoliv prodloužit.