AML v realitách: záludné otázky realitních makléřů jako součást opatření proti praní špinavých peněz

20.03.2022

Během nedávného setkání s klientem jsem narazil na jeho odmítavou reakci při ověřování, zda je politicky exponovanou osobou. Když jsem trpělivě vysvětlil, že i na činnost realitního makléře se vztahují povinnosti dané zákonem, jehož cílem je zabránit tzv. praní špinavých peněz, klient se mi za svou prvotní reakci omluvil. Považuji za důležité, abyste jako klienti rozuměli všem informacím a krokům, které vás v průběhu realitní transakcí čekají. A je správné, že se ptáte, když něčemu nerozumíte. Realitního makléře si vybíráte právě proto, že je odborníkem v oblasti realit a všechny záludnosti vám ochotně vysvětlí. Jaké informace může realitní makléř po prodávajících a kupujících vyžadovat?


Praní špinavých peněz v české legislativě

V České republice problematiku upravuje především novelizovaný zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále AML zákon). Vybraným firmám a subjektům, které v rámci své činnosti pracují s penězi či dalšími majetkovými hodnotami, ukládá celou řadu povinností. Jejich cílem je případné "špinavé peníze" a transakce s nimi včas odhalit a zastavit. Kterých firem se tyto povinnosti týkají, najdete v § 2 AML zákona. Poslední novela mezi ně zařadila také realitní zprostředkovatele:

"Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která:

- nakupuje nebo prodává nemovité věci,

- je realitním zprostředkovatelem; v případě zprostředkování realitní smlouvy podle § 2 písm. d) bodu 2 zákona o realitním zprostředkování, jde-li o nájem, podnájem nebo pacht, však pouze tehdy, pokud výše měsíční platby nebo poměrná část výnosu z nemovité věci poskytnutá propachtovateli přepočtená na jeden měsíc, případně jejich součet, dosáhne alespoň 10000 EUR,

- je dražebníkem podle zákona o veřejných dražbách při činnosti související s dražbou nemovité věci."

Co vše může a zároveň musí realitní makléř kontrolovat

Zjednodušeně mají makléři ze zákona povinnost zjišťovat při poskytování svých služeb:

  • komu finanční prostředky patří,
  • jaký je jejich původ,
  • a důvod jejich převodu.

S tím souvisí i povinnost provést vaši identifikaci. Pokud po vás makléř požaduje průkaz totožnosti a zjišťuje, odkud pochází peníze ke koupi, není to jeho zvědavost, ale nařizuje mu to zákon. Kontroly se týkají prodávajících i kupujících a musí proběhnout před uzavřením obchodu.

Osobní identifikace klienta

Jde o ověření vaší totožnosti předložením platného průkazu (nejčastěji občanský průkaz nebo pas). Ze zákona se provádí jak u prodávajících, tak kupujících. Pokud jste v rámci realitního obchodu zastoupeni jinou osobou nebo na některé straně obchodu vystupuje firma, musí makléř identifikovat i zastupující osobu. Identifikace je povinná u obchodů přesahujících částku 1 000 euro v případě prodeje a 10 000 euro měsíčně v případě nájmu. Pokud ale realitní makléř získá podezření, že v obchodu "něco nehraje" a jde o praní špinavých peněz, je povinen provést identifikaci vždy, bez ohledu na částku obchodu.

Politicky exponovaná osoba a riziková země původu

Před uzavřením obchodu musí realitní makléř ověřit, zda jste nebo nejste politicky exponovanou osobou a také zda pocházíte ze země, které jsou považovány za vysoce rizikové.

V případě politicky exponované osoby makléř zjišťuje, zda jste v nějaké významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem. Tyto osoby totiž zákon považuje za potenciálně více rizikové z pohledu možného praní špinavých peněz. Toto ověření může makléř splnit také formou vašeho písemného prohlášení při vaší identifikaci.

Realitní makléř dále zjišťuje, zda pocházíte z rizikové země, na kterou se mohou vztahovat mezinárodní sankce. K tomu slouží sankční seznamy, které evidují všechny rizikové země a osoby. Více informací najdete například na webu Finančního analytického úřadu.

Kontrola klienta

Ověřením vaší totožnosti povinnosti makléře nekončí. Musí provést také kontrolu účastníků realitní transakce. Samozřejmě i tuto kontrolu upravuje AML zákon, který v § 9 stanoví realitním makléřům povinnost zjistit nebo ověřit:

  • účel a povahu realitního obchodu,
  • zdroj finančních prostředků,
  • původ majetku, pokud jste politicky exponovanou osobou,
  • skutečného majitele, pokud je některá strana obchodu právnickou osobou.

Přeloženo do běžné řeči kontrola znamená, že realitní makléř zjišťuje, odkud pocházejí peníze určené pro úhradu kupní ceny. A pokud od vás přijímá jakoukoliv finanční částku (např. rezervační zálohu), zjišťuje původ i těchto finančních prostředků.

Snad jsem vám tímto shrnutím alespoň trochu pomohl přiblížit část svých povinností v rámci práce realitního makléře a také odstranit případnou nejistotu z otázek, na které se mohou realitní makléři při své práci ptát. Jak probíhá realitní obchod se dočtete také v popisu služeb na mém webu.